Публикувано на: чт, Дек. 21st, 2017

Всеки българин е изхвърлял средно по 406 кг отпадъци през 2016 г.

Националния статистически институт изнесе данните от годишната статистиката за околната среда за 2016 г., показваща, че всеки българин е изхвърлял средно по 406 кг отпадъци през 2016 г. , което е с 13 кг по-малко спрямо изхвърляното 2015 г. По този показател България е под средната норма за Европа (480 кг./чов./г.).

Натиска върху околната среда може да се определи от образуваните битови отпадъци средно на човек от населението. Статистиката сочи, че в Югозападният район на страната има най-много изхвърлени битови отпадъци средно на човек (478 кг/чов./г.), а на последно място е Северозападният район (282 кг/чов./г.).

Образуваните битови отпадъци намаляват, като количеството им стига до 2881 хил.т, или с 4.3% по-малко спрямо 2015 г., но продължава да расте количеството образувани пластмасови опаковки.

Въвеждането на организирани системи за сметоизвозване в нови населени места е довело до увеличаване относителният дял на населението, обхванато от системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, и през 2016 г. достига 99.7% от общото население на страната. Сметоизвозването става със специални камиони снабдени с различни съоръжения за захващане и изпразване на боклукчийските кофи.

Коментари

Автор

-